The Rotary Fundation

Rotary zaklada (engl. The Rotary Foundation), zajednička je zaklada svih rotarijanaca, kojih je sada već više od 1,2 milijuna diljem svijeta.

Rotary zaklada je u široj zajednici prepoznata po svojoj učinkovitosti i postotku sredstava koja uspije angažirati za svoje projekte i to ponajviše zbog rotarijanaca koji su više nego uključeni u provođenju projekata služenja. Prikupljena sredstva Zaklade u najvećoj su mjeri sredstva samih rotarijanaca, prijatelja Rotaryja, ljudi dobre volje i humanitaraca koji se identificiraju s misijom nekih od programa ili Zaklade. Zato s pravom govorimo kako je Rotary zaklada srce i snaga Rotaryja!

Every Rotarian, Every Year! – krilatica je pri kojoj rotarijanci prikupljaju sredstva i prilično spretno i s uvažavanjem potiču jedan drugoga tko će prikupiti više sredstava za Zakladu jer ako – Svaki rotarijanac, svake godine – ostvari temeljnu ideju rotarijanstva, tada je i materijalno pomaganje izvjesnije.
Za one koji najviše doprinose i ulažu trud pri pomaganju Zaklada je pripremila sustav nagrada i priznanja, od kojih je najpoznatija nagrada Paul Harris član (engl. Paul Harris Fellow. Sredstva se uplaćuju u jedan od programa – fondova od kojih je najpoznatiji Godišnji fond – SHARE (engl. Annual fund – SHARE), kroz koji se dio sredstava vraća na raspolaganje distriktu iz kojeg su stigle uplate za potrebe distriktnih potpora.

Uz Godišnji fond postoje i Trajni fond (engl. Permanent Fund ili Endowment Fund), čija sredstva ostaju trajno vezana u Zakladi pa se samo prinos fonda koristi za financiranje programa; PolioPlus fond čija su sredstva namijenjena kako bi se u dogledno vrijeme pokušalo iskorijeniti bolest dječje paralize; Fond za Rotary centre za mir. Sredstva se mogu uplatiti i specifično za neki od 6 fokusa interesa Zaklade, a koja se koriste kroz programe potpore.

To je drugi smjer – sredstva Rotary zaklade koriste rotarijanci.

Sredstva uplaćena za šest područja fokusa, stavljaju se na raspolaganje klubovima i distriktima kroz program Globalnih potpora (engl. Global Grants), a dio uplaćen putem SHARE-a, kroz program Distriktnih potpora (engl. District Grants), za programe koji sami ili s partnerima osmisle, ali i za programe koji su strukturirani i prepoznati na globalnoj razini, kao što su Programi razmjene mladih (engl. Youth Exchange Programs) ili Timovi za obuku u zvanju (engl. Vocational Training Teams), PolioPlus i Rotary centri za mir, a koje sve provode rotarijanci.
Nadalje, Rotary International s biranim partnerima ulazi i u posebne programe koji se nude kao Pakirane potpore (engl. Packaged Grants), u kojima partner osigurava 100% sredstava, a rotarijanci provođenje programa.

Od 1947. godine Rotary zaklada je kroz svoje programe financirala potpora u vrijednosti preko 3 milijarde USD. U to svakako valja pribrojiti i sredstva koja su prikupljena i koriste se na razini klubova, danas njih skoro 35 tisuća diljem svijeta.

Svaki rotarijanac, svake godine u idealu služenja!