Rotarijanstvo

Što je Rotary?

Postoje mnoga pitanja, nedoumice i objašnjenja, no u konačnici se sve svodi na sljedeće:

Rotary je međunarodna udruga koja okuplja osobe iz stručnih i poslovnih krugova kako bi se posvetile humanim ciljevima, a cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu te šire dobru volju i razumijevanje širom svijeta.
Rotary treba razlikovati od Rotary International (RI) jer je Rotary International svjetska organizacijska struktura koju čine klubovi i distrikti u svim dijelovima svijeta s krovnom centralom u Evanstonu – Illinois, USA.

Rotary povijest
Prvi je Rotary Club osnovao 23. veljače 1905. godine u Chicagu odvjetnik Paul P. Harris s ciljem da duh prijateljstva iz malih mjesta svoje mladosti, ponovno oživi u jednom profesionalnom klubu. Ime Rotary nastalo je od ranog običaja rotiranja (izmjenjivanja), mjesta održavanja sastanaka među članovima kluba. Do 1921. godine Rotary klubovi osnovani su na svih šest kontinenata pa samo godinu dana kasnije, organizacija prihvaća novo ime → Rotary International. U samo četiri godine, do godine 1925. Rotary je predstavljalo 200 klubova s više od 20 000 članova.

The Four Way Test – Četiri načelna pitanja
Rotarijanac Herbert J. Taylor je 1932. godine napisao etički kod koji je Rotary 11 godina kasnije prihvatio pod nazivom The Four Way Test. Želimo li primjenjivati, tj. provoditi u djelo aktivnosti koje podrazumijevaju visoka etička načela i to u svemu što mislimo, govorimo i radimo – potrebno je zadovoljiti sljedeća četiri naizgled vrlo jednostavna uvjeta:
1. Je li to ISTINA?
2. Je li ISPRAVNO za sve sudionike?
3. Hoće li promicati PRIJATELJSTVO i DOBRU VOLJU?
4. Hoće li služiti na DOBRO svim sudionicima?

Krajem 20. stoljeća Rotary se prilagodio društvenim promjenama te ciljano proširio svoj djelokrug na nove probleme u svijetu koji su se najviše očitovali kroz uništavanje okoliša, nepismenost, glad i siromaštvo. Godine 1989. Rotary International odlučio je pod svoje okrilje pozvati i u rad uključiti i žene u klubove diljem svijeta.

Ciljevi i načela Rotaryja
Cilj Rotaryja je biti spreman pomoći u svakodnevnom životu – Service Above Self.
Svrha Rotaryja jest ohrabrivati i njegovati načelo služenja kao osnove vrijednog pothvata te u prvom redu ohrabrivati i njegovati:
Prvo – razvoj prijateljstva kao prigode za služenje,
Drugo – visoka ćudoredna mjerila u poslu i zvanjima, priznavanje vrijednosti svih korisnih zanimanja, te veličanje zanimanja svakog rotarijanca kao prigode za služenje društvu,
Treće – primjena načela služenja u osobnom, poslovnom i zajedničkom životu svakog rotarijanca,
Četvrto – promicanje međunarodnog razumijevanja, dobrohotnosti i mira putem svjetske udruge poslovnih i strukovnih osoba sjedinjenih načelom služenja.