Rotaract

Rotaract je organizacija pod okriljem Rotary Internationala koja okuplja mlade između 18 i 30 godina. Članovi i kandidati Rotaracta sastaju se jednom tjedno. Svaki Rotaract klub ima svoji sponzorski Rotary klub, kako bi se osigurala materijalna podrška, ali i ostale potpore za opstanak klubova.

Mladi pojedinci kontinuiranim druženjem u hijerarhijskom sustavu kojem je na čelu uprava, osmišljavaju i provode razne oblike projekata kako bi što bolje unaprijedili i upoznali svoju lokalnu zajednicu, svrsishodno mjestu osnivanja.

Rotaract klubovi često sudjeluju i u internacionalnim projektima, bilo da se radi o Rotaract konferencijama poput REM-a ili EUCO-a, ili o nekim oblicima suradnje na međunarodnim projektima.

Središte zanimanja Rotaracta razvoj je mladih pojedinaca kao i  razvijanje njihovih liderskih sposobnosti, putem organizacije projekata i umrežavanjem s relevantnim kontaktima iz lokalne zajednice.

Tako su glavni ciljevi – pomoći lokalnoj zajednici, kroz organizaciju humanitarnih i ostalih projekata, promicanje mladeži putem jačanja njihovih liderskih sposobnosti, promicanje ljudskih vrijednosti i prava te naposljetku i druženje, pa tako i umrežavanje prema unutra, ali i prema van.

U prvom se redu aktivnosti Rotaract klubova vežu uz organizaciju humanitarnih i ostalih projekata kojima se podupire lokalna zajednica, prilikom kojih svaki klub ima svoj plan i program, pa tako i različite projekte, odnosno akcije.

Postoje i projekti međunarodne suradnje s ostalim Rotaract klubovima, a koji su u svrhu upoznavanja, razmjene ideja te se u tim prigodama nerijetko potpiše i pogdjekoji sporazum o suradnji klubova, popularnije zvan Twinning.

Više informacija o Rotaractu u Hrvatskoj možete pronaći na www.rotaract.hr